Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

32
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle
fot. Grzegorz Zarzyka udostępnione na podst. licencji CC BY-NC-ND 4.0

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.