Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”

108

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców Jasła do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035opracowanego w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje odbędą się w terminie od 23 września do 14 października 2020 r. W tym okresie projekt dokumentu wraz z załącznikami dostępny będzie w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  2. Stronie internetowej Miasta Jasła.
  3. Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl

Opinie i uwagi dotyczące projektu dokumentu można składać w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: konsultacje@ekocde.pl (tytuł e-maila: „SRE Jasło”);
  2. w formie elektronicznej za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego pod adresem www.konsultacje.um.jaslo.pl       
  3. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,  38-200 Jasło.

Wzór formularza konsultacyjnego został dołączony do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu w Biuletynie Informacji Publicznej, w Miejskim Systemie Konsultacji Społecznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.