Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadnia publicznego

Na podstawie art. 19a ust.3 Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 28.08.2020 r. Stowarzyszenie Bahtałe Roma złożyło ofertę na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Tożsamość, kultura, dziedzictwo i język Romów w historii i świecie współczesnym- integracja i edukacja kulturalna w środowisku Miasta Jasła.


W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy, do dnia 07.09.2020 r. do godziny 8.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Oferta

Ogłoszenie o złożeniu oferty