Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

37

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy
z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2022 roku.