OGŁOSZENIE O V PRZETARGU –

63

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle o powierzchni 66,11 m² (lokal po remoncie).

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi  1 950,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2019 r. o godz. 10oow Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 2 398,50 zł przelewem na konto Miasta Jasła  
nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym
w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 26.08.2019 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie   013-4486-312, 013-4486-326.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pierwszy przetarg odbył się 10.08.2018 r.

Drugi przetarg odbył się 05.10.2018 r.

Trzeci przetarg odbył się 12.12.2018 r.

Czwarty przetarg odbył się 05.03.2019 r.