O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U
BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

1.Działki ewid. nr 1/127 o pow. 0,0322 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 16760,10 zł
(13626,10 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1676,00 zł.

2.Działki ewid. nr 1/128 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 915 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 536,12 zł.

3.Działki ewid. nr 1/129 o pow. 0,0101 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5257,05 zł
(4274,02 + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 930 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 525,70 zł.


4.Działki ewid. nr 1/130 o pow. 0,0135 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR
objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7026,75 zł
(5712,81 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 945 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 702,67 zł.

5.Działki ewid. nr 1/131 o pow. 0,0136 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7078,80 zł
(5755,12 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1000 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 707,88 zł.

6.Działki ewid. nr 1/132 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1015 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 536,12 zł.

7.Działki ewid. nr 1/133 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1030 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 536,12 zł.

8.Działki ewid. nr 1/134 o pow. 0,0140 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7287,00 zł
(5924,40 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1045 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 728,70 zł.

9.Działki ewid. nr 1/135 o pow. 0,0141 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej.

Cena wywoławcza wynosi 7339,05 zł
(5966,71 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1100 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 733,90 zł.

10.Działki ewid. nr 1/136 o pow. 0,0106 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5517,30 zł
(4485,61 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1115 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 551,73 zł.

11.Działki ewid. nr 1/137 o pow. 0,0106 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5517,30 zł
(4485,61 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1130 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 551,73 zł.

12.Działki ewid. nr 1/138 o pow. 0,0121 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 6298,05 zł
(5120,37 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1145 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 629,80 zł.

13.Działki ewid. nr 1/139 o pow. 0,0230 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 11971,50 zł
(9732,93 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1200 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1197,15 zł.

14.Działki ewid. nr 1/140 o pow. 0,0280 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 14574,00 zł
(11848,78,00 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1215 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1457,40 zł.

15.Działki ewid. nr 1/141 o pow. 0,0204 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 10618,20 zł
(8632,68 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1230 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1061,82 zł.

16.Działki ewid. nr 1/143 o pow. 0,0093 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 4840,65 zł
(3935,49 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1245 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 484,07 zł.

17.Działki ewid. nr 1/144 o pow. 0,0099 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5152,95 zł
(4189,39 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1300 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 515,29 zł.

18.Działki ewid. nr 1/145 o pow. 0,0104 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5413,20 zł
(4400,98 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1315 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 541,32 zł.

19.Działki ewid. nr 1/146 o pow. 0,0104 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5413,20 zł
(4400,98 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1330 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 541,32 zł.

20.Działki ewid. nr 1/147 o pow. 0,0100 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5205,00 zł
(4231,71 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1345 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 520,50 zł.

21.Działki ewid. nr 1/148 o pow. 0,0174 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 9056,70 zł
(7363,17 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1400 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 905,67 zł.

22.Działki ewid. nr 1/149 o pow. 0,0111 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5777,55 zł
(4697,20 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1415 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 577,80 zł.

23.Działki ewid. nr 1/150 o pow. 0,0095 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 4944,75 zł
(4020,12 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  09 listopada 2017 r.  o godz. 1430 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 494,48 zł.

Wadia uprawniające do wzięcia udziału w poszczególnych przetargach opisanych
w punktach od 1-23 należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Termin  wpłacenia  wadium  kończy  się  w  dniu   06 listopada 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra  przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium. Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl  i  na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12.