O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

1.Działki ewid. nr 1/127 o pow. 0,0322 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 16760,10 zł
(13626,10 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1676,00 zł.

2.Działki ewid. nr 1/128 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 915 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 536,12 zł.

3.Działki ewid. nr 1/129 o pow. 0,0101 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5257,05 zł
(4274,02 + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 930 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 525,70 zł.


4.Działki ewid. nr 1/130 o pow. 0,0135 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR
objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7026,75 zł
(5712,81 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 945 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 702,67 zł.

5.Działki ewid. nr 1/131 o pow. 0,0136 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7078,80 zł
(5755,12 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1000 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 707,88 zł.

6.Działki ewid. nr 1/132 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1015 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 536,12 zł.

7.Działki ewid. nr 1/133 o pow. 0,0103 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5361,15 zł
(4358,66 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1030 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 536,12 zł.

8.Działki ewid. nr 1/134 o pow. 0,0140 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 7287,00 zł
(5924,40 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1045 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 728,70 zł.

9.Działki ewid. nr 1/135 o pow. 0,0141 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej.

Cena wywoławcza wynosi 7339,05 zł
(5966,71 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 733,90 zł.

10.Działki ewid. nr 1/136 o pow. 0,0106 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5517,30 zł
(4485,61 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1115 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 551,73 zł.

11.Działki ewid. nr 1/137 o pow. 0,0106 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5517,30 zł
(4485,61 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1130 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 551,73 zł.

12.Działki ewid. nr 1/138 o pow. 0,0121 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 6298,05 zł
(5120,37 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1145 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 629,80 zł.

13.Działki ewid. nr 1/139 o pow. 0,0230 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 11971,50 zł
(9732,93 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1200 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1197,15 zł.

14.Działki ewid. nr 1/140 o pow. 0,0280 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 14574,00 zł
(11848,78,00 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1215 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1457,40 zł.

15.Działki ewid. nr 1/141 o pow. 0,0204 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 10618,20 zł
(8632,68 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1230 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1061,82 zł.

16.Działki ewid. nr 1/143 o pow. 0,0093 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 4840,65 zł
(3935,49 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1245 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 484,07 zł.

17.Działki ewid. nr 1/144 o pow. 0,0099 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5152,95 zł
(4189,39 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 515,29 zł.

18.Działki ewid. nr 1/145 o pow. 0,0104 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5413,20 zł
(4400,98 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1315 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 541,32 zł.

19.Działki ewid. nr 1/146 o pow. 0,0104 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5413,20 zł
(4400,98 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1330 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 541,32 zł.

20.Działki ewid. nr 1/147 o pow. 0,0100 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5205,00 zł
(4231,71 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1345 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 520,50 zł.

21.Działki ewid. nr 1/148 o pow. 0,0174 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 9056,70 zł
(7363,17 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1400 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 905,67 zł.

22.Działki ewid. nr 1/149 o pow. 0,0111 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 5777,55 zł
(4697,20 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1415 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 577,80 zł.

23.Działki ewid. nr 1/150 o pow. 0,0095 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 4944,75 zł
(4020,12 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 1430 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 494,48 zł.

Wadia uprawniające do wzięcia udziału w poszczególnych przetargach opisanych
w punktach od 1-23 należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Termin wpłacenia wadium kończy się w dniu 06 listopada 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jestwywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12.