Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

23

Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania obejmującego świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie będą realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” dofinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.