Burmistrz Miasta Jasła ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Jasła.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 .
Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.