Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 26.07.2019 r. na wyłonienie dodatkowego realizatora w 2019 r. Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem – https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-ofert-z-dnia-26-07-2019-r.html