Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 05.01.2021 r.

152

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2021 r.

Więcej informacji w poniższym załączniku.