Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

62

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Akademickiej 8, KRS: 0000441663 złożyła wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wykłady i warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego (DUT) w Jaśle w semestrze letnim 2023”, w okresie od 18.03.2023 r. do 15.06.2023 r.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, pokój nr 105, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 3 i 4 ww. ustawy do dnia 31 marca 2023 r., do godz. 13.00, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej, należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12) pokój nr 19, tel. kontaktowy 13 4486 300.