Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 28 w Jaśle – Miasto z dnia 05 września 2023 r.

94

Na podstawie § 15 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa Nr 28 w Jaśle informuje, że dokonała rejestracji nw. kandydatów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jasło

  1. Musiał Konrad, ur. 24.11.1994 r., zam. Jasło,
    ul. Ceramiczna 9, Okręg Wyborczy Nr 28

(nazwisko, imię/imiona, data urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata, oznaczenie okręgu wyborczego,
a w przypadku osoby prawnej – ponadto nazwa i adres siedziby tej osoby prawnej)

  1. Twarduś Józef, ur. 18.09.1953 r., zam. Jasło,
    ul. Rzemieślnicza 49, Okręg Wyborczy Nr 28

(nazwisko, imię/imiona, data urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata, oznaczenie okręgu wyborczego,
a w przypadku osoby prawnej – ponadto nazwa i adres siedziby tej osoby prawnej)

Przewodniczący
Komisji Okręgowej
Magdalena Gorczyca