Nabór uzupełniający – fotowoltaika

924

Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z tym, iż pojawiły się wolne miejsca na liście chętnych osób, Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach tego projektu. Wnioski będą przyjmowane od 30 listopada 2022 r. od godz. 7:30 do 9 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 na następujące rodzaje instalacji fotowoltaicznych o mocy:

  • 2 kWp,
  • 2,5 kWp,
  • 3 kWp.

Szacowany wysokość wpłaty mieszkańca za wykonanie instalacji:

rodzaj i typ instalacji fotowoltaicznejłączna wpłata brutto mieszkańca po przetargu
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy
7 645,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy
10 102,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy7 645,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy10 102,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy
6 714,46 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy
9 122,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy6 714,46 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy9 122,86 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy
7 263,95 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy
9 672,35 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy7 263,95 zł
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy9 685,31 zł

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mieszkaniec będzie rozliczał się z energetyką według nowego systemu rozliczeniowego prosumentów obowiązującego od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski można składać w dwóch formach:

  • papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter)
  • elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl ,
    w tytule e-maila „OZE”

Formularz wniosku wraz z regulaminem naboru znajduje się poniżej:

oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Wniosek „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 86 384, 13 44 86 373.