Nabór na trenerów osiedlowych

121

Urząd Miasta w Jaśle ogłasza nabór osób, które pracować będą w okresie od 13.07.2020 r. do 30.08.2020 r. jako „Trenerzy Osiedlowi” na następujących osiedlach: Sobniów – Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat – Krajowice, Bryły – Kaczorowy, Rafineria – Gądki, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice – Brzyszczki.

Szukamy 9 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia, w wymiarze 24 godzin tygodniowo na wytypowanych boiskach i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła.