Kwalifikacja bez obaw

39

Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski!

Co zabrać ze sobą?

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy)
  • posiadaną dokumentację medyczną

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • KATEGORIA „A” zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.
  • KATEGORIA „B” czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
  • KATEGORIA „D” niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
  • KATEGORIA „E” trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi obrony.