Kolejne spotkania z mieszkańcami

188

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów strategicznych, na którym obecni byli przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych związanych ze sportem, turystyką i ekologią  oraz członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Warsztaty miały formę otwartą, uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup i w ramach pracy zespołowej  przygotowali analizę SWOT w oparciu o stan istniejący w mieście. Każda z grup analizowała silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców. Prowadzący spotkanie-dr Krzysztof Głuc zadał pytanie, jak wyobrażają sobie Jasło za dziesięć lat? W poszukiwaniu odpowiedzi, uczestnicy wykreowali rozmaite pomysły na rozwój naszego miasta oraz określili wizję w perspektywie do roku 2030.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w procesie powstawania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030, wasza obecność świadczy o tym, że los miasta jest dla wielu istotny i bliski.