Jasło na konferencji dotyczącej działań proklimatycznych

47

Gminy realizujące projekt BEACON, w tym Miasto Jasło i współpracujące z nimi organizacje ponownie miały okazję spotkać się i  wymienić dobrymi praktykami dotyczącymi skutecznych lokalnych działań na rzecz klimatu.

21 maja w Heidelbergu odbyła się konferencja BEACON pn. „Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu” („Catalysing European Local Climate Action”). Ponad 90 specjalistów wydelegowanych z miast i gmin w całej Europie dyskutowało o tym, jak można połączyć ochronę klimatu i rozwój lokalny. Europejskie gminy są kluczowymi graczami we wdrażaniu ambitnych rozwiązań ekologicznych i proklimatycznych. Ich pionierskie działania często stwarzają możliwości poprawy jakości życia obywateli przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Podczas konferencji poruszano szereg kwestii polityczno-ekologicznych, takich jak walka z ubóstwem energetycznym, lokalna produkcja energii i strategie na rzecz prężnego rozwoju lokalnego, a także środki łagodzenia zmian klimatu. Sesje warsztatowe dotyczyły również zagadnień, które obecnie stają się bardzo istotne dla gmin, takich jak zarządzanie danymi miejskimi. Wspomniano także o młodzieżowym ruchu społecznym ,,Piątki dla przyszłości” (Fridays for Future) rozszerzającym się w szybkim tempie na całym świecie i mającym coraz większy wpływ na międzynarodową opinię publiczną i działanie polityków i decydentów. Ponadto jednym z punktów konferencji była podróż studyjna z przewodnikiem po największej w Europie dzielnicy domów pasywnych „Bahnstadt”, gdzie uczestnikom zaprezentowano holistyczne podejście do rewitalizacji i zorientowanego na przyszły rozwój planowania przestrzennego.

 „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)” to projekt finansowany przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (EUKI). Projekt ma na celu ułatwienie lokalnych działań na rzecz klimatu i wymianę doświadczeń między gminami i szkołami w Europie. Projekt BEACON trwa od 2018 do 2021 r. i angażuje szkoły i gminy w Bułgarii, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Portugalii i Rumunii.