Jasielski Uniwersytet Dziecięcy – zapisy przedłużone

154

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-8 lat (rocznik 2014-2016) z terenu Jasła do udziału w zajęciach w roku akademickim 2022/2023. Zapisy zostały przedłużone do 17 października.

Warsztaty w tym roku odbywać się będą w Generatorze Nauki GEN, który mieści się przy ul. Bednarskiej 2, w następującym przedziale wiekowym:

a) grupa 6 latków – dwie grupy po 15 osób;

b) grupa 7 latków – dwie grupy po 15 osób;

c) grupa 8 latków – jedna grupa 15 osób.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/jud2020/

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie: Realizacja programu Jasło miasto wiedzy.