Informacja dot. bloku przy ul. Metzgera – 12 listopada

181

Miasto Jasło otrzymało ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Metzgera 10. Z dokumentu wynika, że możliwy jest powrót mieszkańców do swoich mieszkań, pod warunkiem wykonania niezbędnych prac budowlano-naprawczych (m.in. budowa nowych słupów o konstrukcji stalowej).

Prace te będą wykonane w możliwie najszybszym terminie, jednak głównym wyznacznikiem daty powrotu do mieszkań, będzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Decyzję w tym zakresie wyda Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.