Dodatkowe 550 tys. zł z Polskiego Ładu dla Jasła

52

Miasto Jasło otrzymało z budżetu państwa dodatkowe 550 tys. zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Środki te gminy mogą wydać w latach 2021-2024.

O wsparcie to gminy nie musiały składać wniosków, ponieważ podział nastąpił automatycznie na postawie danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności oraz danych GUS na 31 października 2021 r.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/finanse/kolejna-pula-pieniedzy-dla-jst

Warto wspomnieć, iż pod koniec października nasze miasto w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Pogram Inwestycji Strategicznych otrzymało 14,7 mln zł na realizację dwóch zadań. Jednym z nich jest „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle” – 10,2 mln zł, drugim „ Budowa krytego lodowiska w Jaśle” – 4,5 mln zł.