Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 20 grudnia 2017 r. do dnia 10 stycznia 2018r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2731/1 położoną w Jaśle, obręb Nr 2 – Ulaszowice.