Informacja Burmistrza Miasta Jasła

50

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 23 marca 2020 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 2994 o powierzchni 0,1653 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce.