Informacja Burmistrza Miasta Jasła

1431

Jasło, 11 marca 2020 roku

Drodzy Mieszkańcy Jasła,

w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że pozostajemy w stałym i bezpośrednim kontakcie z wojewodą koordynującym działania w całym regionie oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Podejmujemy szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem:

  • funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 25 marca br.,
  • wprowadzono dodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Miasta w Jaśle i w jednostkach podległych miastu,
  • decyzje o funkcjonowaniu Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Muzeum Regionalnego w Jaśle i MOSiR-u podejmowane są przez ich dyrektorów (informacje na stronach internetowych i profilach społecznościowych instytucji).

Jednocześnie zapewniamy, że Urząd Miasta w Jaśle jest do dyspozycji mieszkańców w każdej sprawie. Sugerujemy jednak, by w miarę możliwości załatwiać sprawy przez telefon lub drogą mailową (urzad@um.jaslo.pl tel. 13 44 86 300). Zmniejszenie bezpośrednich kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Proponujemy, aby wszelkie możliwe płatności dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej, a także za pomocą miejskiej platformy płatniczej – PLIP https://nz.um.jaslo.pl

Zachowajmy wszelkie formy ostrożności, aby nie narazić siebie oraz innych na możliwość zachorowania.

Apelujemy, o korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

   Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła