Jasło, 12.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Jasła odwołuje dyskusję publiczną w dniu 16 marca 2020 r., w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, wyznaczoną w Obwieszczeniu z dnia 25 lutego 2020 r. w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

O kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej powiadomimy poprzez ogłoszenia i obwieszczenia.

Odwołanie wynika z konieczności  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.