POWIADOMIENIE

Na podstawie § 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Jasła.

I Sesja Rady Miejskiej Jasła VIII Kadencji odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1600 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą,
  2. złożenie ślubowania przez radnych,
  3. wybór przewodniczącego rady,
  4. złożenie ślubowania przez burmistrza.

Ryszard Pabian

Burmistrz Miasta Jasła