Aktualna oferowana pomoc od organizacji pozarządowych

63
  • Stowarzyszenie „Twój Potencjał” Jasło ul. Floriańska 18 – bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla uchodźców z Ukrainy,
  • Jasielski Klub Kyokushin Karate – bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży od 6 roku życia. Dzieci otrzymają bezpłatnie strój do ćwiczeń,
  • UKS ASW JUDO Jasło – bezpłatny udział dzieci w treningach, jeśli trzeba klub służy pomocą
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Jasło –działają dwa punkty zbiórki darów dla obywateli Ukrainy: biuro PKPS ul. Kościuszki 45 oraz Placówka wsparcia dziennego „Promyki” przy ul. Baczyńskiego 15/25,
  • Hufiec ZHP Jasło – gotowość do prowadzenia działań animacyjnych dla dzieci przebywających na świetlicach miejskich.