Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

48

Burmistrz Miasta Jasła, zarządzeniem nr V/53/2022 z dnia 14 marca 2022 roku udzielił Podkarpackiej Fundacji Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle KRS 0000773551, dotacji na wsparcie realizacji dwóch zadań publicznych:

  1. 1 700,00 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja VIII. Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”;
  2. 1 110,00 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja XIII. Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę”

Konkursy są adresowane dla uczniów podstawowych szkół z terenu Miasta Jasła. Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” powstała w lutym 2019 roku jako Fundacja „Nowoczesna Szkoła” i jednym z jej celów jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz działanie z zakresu nauki, szkolnictw wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła z sukcesem poprzednie edycje konkursu „Da Vinci” i „Odkryj Europę”. Realizacja dotowanych zadań potrwa od kwietnia do końca czerwca 2022 roku.