Znamię – znam je! Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

28

Miasto Jasło od dwóch lat, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, realizuje ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. W działaniach uczestniczą miejskie szkoły podstawowe.

W ramach programu dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych, których głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka i dzięki zdobytej wiedzy stają się ambasadorami akcji zachęcającymi do działań profilaktycznych w swoich lokalnych środowiskach. W roku szkolnym 2020/2021 w programie wzięło udział 7 miejskich szkół podstawowych, zrealizowano w sumie 26 godzin lekcyjnych, w których wzięło udział 673 uczniów oraz 24 nauczycieli.

Pamiętajmy! Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.

A, jak asymetria – znamię wylewające się na jedną stronę;

B, jak brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;

C, jak czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;

D, jak duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;

E, jak ewolucja – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.

W Urzędzie Miasta w Jaśle program koordynowany jest przez stanowisko ds. społecznych w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych.