Zmień dane dotyczące działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi zmień dane firmy w CEIDG na portalu Biznes.gov.pl
 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
  UWAGA! Podpis pod wnioskiem musi być potwierdzony notarialnie.
 • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle (Rynek 12, pokój nr 12 na parterze), w godzinach pracy urzędu.
 • Uwaga! Przy składaniu wniosku musisz mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

Ile i jak zapłacisz?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika dołącz opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnika wpisanego do CEIDG). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy składający wniosek jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zapłać w kasie urzędu lub przelewem na konto Miasta Jasła numer rachunku: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

 1. Zarejestrujemy Twój wniosek nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wniosku złożonego w formie papierowej: osobiście lub pocztą tradycyjną).
 2. Jeśli będziesz musiał poprawić złożony wniosek, poinformujemy Cię o tym. Będziesz miał na to 7 dni.
 3. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie poprawisz go w terminie wskazanym w wezwaniu.
 4. Wpis znajdziesz w Wyszukiwarce firm.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Od 1 lipca 2011 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Ewidencja jest ogólnopolska, jawna, prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Jako Przedsiębiorca masz obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG – w terminie 7 dni od dnia zmiany twoich danych ewidencyjnych tj:
  • imię i nazwisko,
  • dodatkowe określenia, które włączasz do firmy (o ile takich używasz),
  • informacja o obywatelstwie,
  • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli takie miejsce posiadasz),
  • dane kontaktowe,
  • przedmiot wykonywanej działalności (PKD).
 4. W każdym czasie możesz też zgłosić zmianę danych informacyjnych tj:
  • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • dane przedstawiciela ustawowego,
  • data zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,
  • data zaprzestania działalności gospodarczej (o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG),
  • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej (o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).
 5. Jeśli chcesz pobrać aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG:
  • wejdź na stronę biznes.gov.pl,
  • wybierz zakładkę „Wyszukiwarka firm – Znajdź przedsiębiorcę”,
  • uzupełnij jedno z kryteriów wyszukiwania np. nr NIP,
  • po naciśnięciu rekordu „szukaj” system wyświetli Twój wpis, który będziesz mógł wydrukować.
 6. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wyłącznie wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 7. Nowe dane wpisane przez Ciebie do CEIDG są automatycznie przesyłane przez system do:
  • właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez Ciebie,
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji uzyskasz w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy: https://www.biznes.gov.pl/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 41
Napisz: cedg@um.jaslo.pl

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
Oznaczenie dokumentu: IK/WP/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content