Uzyskaj dane z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • w Urzędzie Miasta w Jaśle w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Rynek 12, pokój nr 3 na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Do wniosku dołącz:

 • dowód wniesienia opłaty,
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu), w przypadku składania wniosku w urzędzie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych osobowych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty). Jeśli nie posiadasz interesu prawnego, to wskaż we wniosku interes faktyczny. Dane zostaną udostępnione jeśli osoba, o którą pytasz wyrazi zgodę.
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Ile i jak zapłacisz?

 • ​Opłatę za udostępnienie danych w wysokości 31 zł (od 1 osoby lub 1 adresu) wpłać na konto nr 27 8627 1011 2001 0048 6891 0014 tytułem: opłata za udostępnianie danych;
 • Opłata skarbowa: 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłatę wpłać na konto nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 tytułem: opłata skarbowa

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiemy Ci w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli z jakiegoś powodu termin ten się wydłuży, poinformujemy Cię o powodach opóźnienia i podamy nowy termin udzielenia odpowiedzi.

Jak się możesz odwołać?

Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji. Odwołanie wnieś do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL możesz złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 333

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Spraw Obywatelskich
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content