Strona główna Zachęty inwestycyjne

Zachęty inwestycyjne

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Na terenie miasta Jasła obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej na terenie miasta Jasła nowo wybudowane przez przedsiębiorców budynki lub ich części, nowo wybudowane przez przedsiębiorców budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Okres zwolnienia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wartości inwestycji i wynosi od 1 roku do 5 lat.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wraz z aktami wykonawczymi modyfikuje mechanizm funkcjonowania systemu zwolnienia z podatku dochodowego w ramach specjalnych stref ekonomicznych.  W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy z całej Polski mogą korzystać z pomocy publicznej dotychczas oferowanej tylko przez specjalne strefy ekonomiczne.

Nowe przepisy powodują, że inwestor może wskazać dowolne miejsce realizacji swojej inwestycji w Polsce i ubiegać się o decyzję o wsparciu. Jej uzyskanie zależy od: rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić przedsiębiorca, lokalizacji nowej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej. Na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, której intensywność i okres obowiązywania zależą od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Jasła daje przedsiębiorcom wyjątkowo korzystne warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na okres 15 lat. Dla przykładu – minimalny nakład do poniesienia przez mikro przedsiębiorcę, który zlokalizuje w Jaśle nową inwestycję z obszaru IT wynosi 200.000 zł (koszty kwalifikowane), a pomoc publiczna 140.000 zł (70%). Wstępny kwalifikator pomocy publicznej dostępny jest pod linkiem https://www.strefainwestycji.arp.pl/warunki-inwestowania/kwalifikator .

W celu szczegółowej weryfikacji planowanej inwestycji pod względem kryteriów uzyskania pomocy publicznej, należy skontaktować się z Oddziałem ARP S.A. w Mielcu tel.: 17 788 72 36, e-mail: europark@arp.pl

Do pobrania:

Rozmiar czcionek
Tryb czytania