Strona główna Zachęty inwestycyjne

Zachęty inwestycyjne

Na terenie miasta Jasła obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Jasła nowo wybudowane przez przedsiębiorców budynki lub ich części, nowo wybudowane przez przedsiębiorców budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 297).

Okres zwolnienia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wartości inwestycji i wynosi od 1 roku do 5 lat.

Warunkiem zwolnienia jest:

  • zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją,
  • nieposiadanie zaległości wobec budżetu Miasta Jasła,
  • zakończenie inwestycji w ciągu 3 lat od zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia,
  • rozliczenie inwestycji po zakończeniu jej realizacji,
  • utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej to 50% kosztów kwalifikowanych do objęcia zwolnieniem, przy czym dla małych przedsiębiorców podwyższa się ją o 20 p.p, a dla średnich o 10 p.p. Zwolnienie podatkowe przysługuje po zakończeniu realizacji inwestycji i jej rozliczeniu.


Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content