Wykaz nieruchomości – 7 listopada

40

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 7 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 76/1 o powierzchni 0,0793 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 10 – Sobniów I.