Wydawanie żywności

176

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle informuje, że planowany termin wydawania żywności dla uprawnionych mieszkańców miasta Jasła, posiadających skierowania z MOPS w Jaśle to 15, 16, 17 lipca 2020 r., w godz. 8-12.
Miejsce wydawania: budynek NATUREX -u przy ul. K.K. Baczyńskiego 29 w Jaśle.

Przypominamy!
Przy odbieraniu żywności należy przestrzegać obowiązującego reżimu sanitarnego.