Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • osobiście:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12, pokój numer 6 i 7 (parter)
  godziny pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w obecności duchownego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.

Zapewnienie jest sporządzane przez kierownika USC w systemie elektronicznym. Musisz mieć ze sobą dokument tożsamości – do wglądu.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi 84 zł.

Zapłać:

 • w kasie urzędu (dotyczy małżeństwa zawieranego na terenie Miasta Jasła)
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

W przypadku, gdy małżeństwo będzie zawierane poza Miastem Jasłem opłatę skarbową płaci się na konto urzędu rejestrującego małżeństwo.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zaświadczenia wydawane są do 7 dni.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza lub biegłego;
 3. Jeżeli narzeczeni przy składaniu zapewnień potrzebują tłumacza języka migowego jego obecność zapewnia urząd poprzez platformę internetową.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni składają oświadczenie o nazwiskach jakie będą nosić po ślubie oraz podać nazwisko dla wspólnych dzieci;
 5. Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 6. Opłatę skarbową wpłaca się na konto urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.
 7. W przypadku cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:
  1. do wglądu: dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport;
  2. odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (rozwód, śmierć współmałżonka) lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  3. dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego jak wyżej lub postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od złożenia tego dokumentu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 57, 13 4486 351

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content