Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym/wysokości użytków rolnych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Rynek 12, parter, pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy urzędu
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Ile i jak zapłacisz?

Kwestię zapłaty opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zaświadczenie otrzymasz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

Wyłączone z opłaty skarbowej są zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 • przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

We wniosku możesz podać numer telefonu kontaktowego, który posłuży nam w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku.

Podstawa prawna

​Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 322

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content