Wniosek o pomoc w unieszkodliwieniu odpadów budowlanych zawierających azbest

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

  • elektronicznie przez formularz pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
  • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o pomoc w unieszkodliwieniu odpadów budowlanych zawierających azbest

Ile i jak zapłacisz?

Za złożenie wniosku i unieszkodliwienie odpadów nie poniesiesz opłaty.

Jeśli w Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik, który nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem konieczna jest opłata w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo (potwierdzenie dokonanej opłaty dołącz do wniosku, który składasz).
Opłatę za pełnomocnictwo wpłacisz w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na konto 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Odbiór odpadów zawierających azbest zostanie zrealizowany w ciągu roku kalendarzowego

Jak się możesz odwołać?

W przypadku odmowy odbioru odpadów zawierających azbest nie możesz się odwołać.

Dodatkowe informacje

Azbest odbieramy każdego roku na przełomie września i października. Jednak wniosek możesz składać cały rok.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Uchwała Nr LXXX/675/2023 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jasła na lata 2021-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 4486 380

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Komunalnej
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content