Strona główna Wizytówka gospodarcza Miasta

Wizytówka gospodarcza Miasta

Klimat do inwestycji
W Jaśle działa blisko 3.000 podmiotów gospodarczych. Najwięcej z nich zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, ale znaczny udział posiadają również przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, opieką zdrowotną, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Wiele firm jest zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, będącym ważnym partnerem samorządu miejskiego w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

Tradycje przemysłowe
Miasto szczyci się bogatymi i ugruntowanymi historycznie tradycjami przemysłowymi w dziedzinie przemysłu naftowego, chemicznego, szklarskiego, maszynowego, spożywczego i meblowego. W historii gospodarczej Jasła na szczególną uwagę zasługują następujące wydarzenia:
– 1855 r. – uruchomienie przez I. Łukasiewicza pierwszej rafinerii ropy w Jaśle,
– 1889 r. – powstanie Rafinerii w Jaśle (obecnie GRUPA LOTOS),
– 1924 r. – rozpoczęcie produkcji w Hucie Szkła w Jaśle,
– 1937 r. – uruchomienie Państwowej Wytwórni Chemicznej (obecnie Gamrat S.A.) w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego,
– 1955 r.  – uruchomienie ZPC Liwocz (obecnie GRAN-PIK Liwocz Sp. z o.o. Sp. K.),
– 1961 r. – uruchomienie produkcji w ZPOW PEKTOWIN (obecnie należący do Naturex S.A.),
– 1996 r. – otwarcie przez Grupę Nowy Styl zakładu Top Styl w Jaśle,
– 2014 r. – uruchomienie przez Grupę Nowy Styl jednej z najnowocześniejszych fabryk mebli w Europie.

Zaufali nam…
Jasło jest siedzibą wielu renomowanych firm obecnych na rynkach międzynarodowych. Są to między innymi:
Grupa Nowy Styl – zajmująca 3. miejsce w zestawieniu największych grup meblowych w Europie z przychodami ze sprzedaży w wysokości ponad 300 mln euro rocznie. Firma posiada kilkanaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych (w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii i Turcji) oraz własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 17 krajach na świecie. W Jaśle znajduje się jedna z najnowocześniejszych fabryk mebli w Europie, której budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Obecnie cała Grupa zatrudnia 5.700 pracowników, z czego 1.700 w Jaśle. Produkty firmy sprzedawane są do 74 krajów, a eksport stanowi 60% produkcji.
Grupa Orion Engineered Carbons – producent sadz technicznych stosowanych w produkcji mieszanek gumowych do opon samochodowych, wyrobów gumowych i galanterii gumowej. Grupa posiada 15 fabryk na całym świecie (m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Włoszech, USA, Brazylii, Korei), jest obecna w 100 krajach. Centrala Grupy znajduje się w Niemczech;
Naturex S.A. – francuska grupa, będąca światowym liderem w produkcji naturalnych składników pochodzenia roślinnego, posiadająca 15 fabryk na całym świecie (m.in. we Francji, Australii, Maroko, USA, Chinach). W Jaśle Grupa inwestuje w produkcję pektyny i koncentratów służących do produkcji barwników oraz w nowe instalacje do produkcji proszków z owoców i warzyw. Ponadto, Jasielski Dział Budowy Maszyn z sukcesem realizuje skomplikowane i zaawansowane technologicznie projekty konstrukcji maszyn dla innych zakładów Grupy, m.in. w Szwajcarii i we Francji;
Grupa Tarkett – światowy lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie podłóg oraz nawierzchni sportowych. Dysponując szerokim wachlarzem produktów, w tym wykładzin winylowych, linoleum, wykładzin dywanowych, gumowych, podłóg drewnianych i laminowanych, trawy syntetycznej, nawierzchni bieżni sportowych, Grupa posiada klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Z liczbą 11 tys. pracowników oraz 30 zakładami produkcyjnymi, Tarkett sprzedaje każdego dnia 1,3 mln m² wykładzin. Centrala Grupy znajduje się we Francji. W związku z nowymi inwestycjami w Jaśle firma zwiększa zatrudnienie specjalistycznej kadry technicznej oraz pracowników do obsługi linii produkcyjnych.
■ Fabryka Armatur Jafar S.A. – producent armatury żeliwnej do wody, gazu, ścieków, jak również armatury sanitarnej i sieci domowej, posiadający jedną z najnowocześniejszych w Europie odlewni żeliwa sferoidalnego. Połowa produkcji jest eksportowana do 30 krajów na całym świecie. Najważniejsze rynki to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Egipt. Firma współpracuje w zakresie podwykonawstwa z lokalnymi firmami z branży metalowej;
Polwax S.A. – jeden  z największych europejskich producentów i dystrybutorów parafiny rafinowanej i odwanianej, wosków i parafinowych specyfików przemysłowych. Około 25 %  całkowitej wielkości sprzedaży trafia na eksport, a wśród kierunków eksportowych dominują: Niemcy, Słowenia, Ukraina i Rosja. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Realizując strategię rozwoju Projekt FUTURE firma inwestuje w nowoczesne technologie dla przemysłu chemicznego oraz zaplecze badawczo-rozwojowe;
■  Gamrat S.A. – spółka zajmująca czołowe miejsce wśród światowych producentów branży tworzyw sztucznych, należąca do grupy kapitałowej Lentex S.A. W ofercie firmy znajdują się systemy rynnowe, podsufitki, węże, odwodnienia liniowe, systemy rurowe, wykładziny, a także deska tarasowa z kompozytu drewna i parkiet drewniany trójwarstwowy. Spółka realizuje znaczące prorozwojowe przedsięwzięcia inwestycyjne oraz dokonuje międzynarodowych przejęć renomowanych firm, dzięki którym stale rozszerza katalog oferowanych produktów. W skład grupy kapitałowej Gamrat wchodzą: grupa kapitałowa Devorex, PD Profil Sp. z o.o. oraz Baltic Wood S.A.
■  Huta Szkła w Jaśle S.A. – producent szkła reflektorowego do samochodów wszystkich światowych marek, a także szkła gospodarczego i użytkowego oraz szkła witrażowego wykonywanego metodą tradycyjną. Główne kierunki eksportu to: Australia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Izrael, Kanada, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy;
■  Delta Tech Electronics – producent nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla motoryzacji m.in. dla grupy VOLKSWAGENA i FIATA. Ponadto, właściciel firmy jest współautorem innowacyjnej elektrycznej hulajnogi, która, w zależności od wersji, pozwala na rozwinięcie prędkości 25 km/h lub 45 km/h, a kilometr jazdy kosztuje 1 grosz. Po udanej premierze na targach w niemieckim Friedrichshafen dzieło konstruktorów zaczyna podbijać rynki europejskie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna
W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy z całej Polski mogą korzystać z pomocy publicznej dotychczas oferowanej tylko przez specjalne strefy ekonomiczne. Jednakże lokalizacja inwestycji na terenie miasta Jasła daje przedsiębiorcom wyjątkowo korzystne warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na okres 15 lat.

Kapitał ludzki
Jasło dysponuje znacznymi zasobami niewykorzystanej siły roboczej – w 2017 roku stopa bezrobocia w powiecie jasielskim wynosiła 10,9 %. Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (29,1% wszystkich bezrobotnych). Osoby poszukujące pracy w Jaśle posiadają najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe, policealne i średnie zawodowe (54,9%), lecz nie brakuje również osób z wykształceniem wyższym (16%). Do licznie reprezentowanych grup zawodowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych należą: ślusarz, technik-mechanik, laborant chemiczny, tokarz w metalu, pakowacz, krawiec, sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, ekonomista. Burmistrz Miasta Jasła deklaruje w razie potrzeby osobiste zaangażowanie i pomoc w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle w celu pozyskania wykwalifikowanej kadry.

Na terenie Jasła funkcjonuje dobrze rozwinięta baza szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły ponadgimnazjalne posiadają szeroką ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200 absolwentów, wśród których dominują technicy i inny średni personel, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy usług i sprzedawcy. Struktura absolwentów jest następująca: licea ogólnokształcące – 43%, technika i zasadnicze szkoły zawodowe – 57%. Największa liczba jasielskich maturzystów kontynuuje swoją edukację na uczelniach w: Rzeszowie – 36%, Krakowie – 26%, Jaśle – 16%, innych ośrodkach akademickich w kraju – 22%.

W Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle studenci kształcą się na studiach I i II stopnia w następujących specjalnościach i kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, transport (w tym logistyka przedsiębiorstw i inżynieria ruchu). W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzone jest kształcenie I stopnia na kierunku pedagogika i politologia.

Absolwenci jasielskich szkół ponadgimnazjalnych podejmują naukę również w oddalonym o 20 km Krośnie. Tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  pozwala na uzyskanie tytułu inżyniera na następujących kierunkach i specjalnościach: mechanika i budowa maszyn (w tym: projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym, obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, mechanika lotnicza), informatyka, inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka, górnictwo i geologia, zarządzanie.

Konkurencyjne koszty pracy
Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim stanowi 78,8 % średniej krajowej i 93 % średniego wynagrodzenia w województwie podkarpackim (2017 r.).

Dostępność komunikacyjna
Jasło jest usytuowane na ważnych krajowych szlakach komunikacyjnych. Przez miasto przebiega droga krajowa DK 28 Zator – Medyka oraz droga krajowa DK 73 Jasło – Wiśniówka. Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Jasło stanowi w województwie podkarpackim ważną arterię komunikacyjną – równoległą do autostrady A4 i DK 94. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad lepszym skomunikowaniem Jasła z autostradą A4 poprzez przebudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło-Pilzno. Docelowo zakłada się modernizację części drogi oraz budowę nowych odcinków stanowiących obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Również w Jaśle rozpoczynają swój bieg drogi wojewódzkie: DW 992 Jasło – Ożenna oraz DW 988 Warzyce (przy granicy z miastem)  – Babica. Planowana jest ponadto budowa drogi szybkiego ruchu S19, z którą Jasło będzie skomunikowane poprzez zmodernizowaną drogę krajową nr 28. Przez miasto przebiegają również dwie linie kolejowe: nr 108 Stróże – Krościenko i nr 106 Rzeszów – Jasło. Odległość Jasła od autostrady jest zadowalająca, gdyż wynosi 60 km, podobnie jak do międzynarodowych portów lotniczych: Rzeszów-Jasionka – 80 km i Kraków-Balice – 155 km. W Jaśle zlokalizowane jest natomiast lądowisko dla helikopterów i małych samolotów.

Przygraniczne położenie
Jasło posiada dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Odległość od drogowych przejść granicznych z Ukrainą wynosi: 122 km (Krościenko) i 140 km (Medyka), zaś odległość od granicy ze Słowacją to tylko 55 km (Barwinek) i 70 km (Konieczna). Przygraniczne położenie naszego miasta w nowej perspektywie europejskiej 2014-2020 będzie posiada znaczenie dla otwarcia Europy na rynki wschodnie.

Proinwestycyjne dokumenty planistyczne
Teren Jasła w bardzo wysokim stopniu pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Aż 95% terenów przeznaczonych pod inwestycje posiada odpowiedni mpzp. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Miasto Jasło dokonuje aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Profesjonalizm i przychylność dla inwestorów
W 2002 roku Urząd Miasta w Jaśle wdrożył system zarządzania jakością, który gwarantuje sprawną i profesjonalną obsługę wszystkich klientów Urzędu. Średni termin załatwienia wszystkich spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle w latach 2011-2015 wyniósł 3,36 dni. Ponadto, władze samorządowe Jasła są przychylne dla inwestorów i przedsiębiorców. W ramach Jasielskiego Forum Rozwoju Gospodarczego podejmowane są liczne działania mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań jasielskich przedsiębiorców oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta.

Burmistrz Miasta Jasła deklaruje wsparcie i pełne zaangażowanie Urzędu Miasta w Jaśle, dzięki którym czas załatwienia niezbędnych formalności, związanych z pozwoleniami dla nowych inwestycji może zostać ograniczony do kilku miesięcy.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania