Strona główna Wizytówka gospodarcza Miasta

Wizytówka gospodarcza Miasta

Klimat do inwestycji
W Jaśle działa blisko 3.000 podmiotów gospodarczych. Najwięcej z nich zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, ale znaczny udział posiadają również przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, opieką zdrowotną, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Wiele firm jest zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, będącym ważnym partnerem samorządu miejskiego w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

Tradycje przemysłowe
Miasto szczyci się bogatymi i ugruntowanymi historycznie tradycjami przemysłowymi w dziedzinie przemysłu naftowego, chemicznego, szklarskiego, maszynowego, spożywczego i meblowego. W historii gospodarczej Jasła na szczególną uwagę zasługują następujące wydarzenia:
– 1855 r. – uruchomienie przez I. Łukasiewicza pierwszej rafinerii ropy w Jaśle,
– 1889 r. – powstanie Rafinerii w Jaśle (obecnie GRUPA LOTOS),
– 1924 r. – rozpoczęcie produkcji w Hucie Szkła w Jaśle,
– 1937 r. – uruchomienie Państwowej Wytwórni Chemicznej (obecnie Gamrat S.A.) w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego,
– 1955 r.  – uruchomienie ZPC Liwocz (obecnie GRAN-PIK Liwocz Sp. z o.o. Sp. K.),
– 1961 r. – uruchomienie produkcji w ZPOW PEKTOWIN (obecnie należący do Naturex S.A.),
– 1996 r. – otwarcie przez Grupę Nowy Styl zakładu Top Styl w Jaśle,
– 2014 r. – uruchomienie przez Grupę Nowy Styl jednej z najnowocześniejszych fabryk mebli w Europie.

Zaufali nam…
Jasło jest siedzibą wielu renomowanych firm obecnych na rynkach międzynarodowych. Są to między innymi:
Grupa Nowy Styl – zajmująca 3. miejsce w zestawieniu największych grup meblowych w Europie z przychodami ze sprzedaży w wysokości ponad 300 mln euro rocznie. Firma posiada kilkanaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych (w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii i Turcji) oraz własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 17 krajach na świecie. W Jaśle znajduje się jedna z najnowocześniejszych fabryk mebli w Europie, której budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Obecnie cała Grupa zatrudnia 5.700 pracowników, z czego 1.700 w Jaśle. Produkty firmy sprzedawane są do 74 krajów, a eksport stanowi 60% produkcji.
Grupa Orion Engineered Carbons – producent sadz technicznych stosowanych w produkcji mieszanek gumowych do opon samochodowych, wyrobów gumowych i galanterii gumowej. Grupa posiada 15 fabryk na całym świecie (m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Włoszech, USA, Brazylii, Korei), jest obecna w 100 krajach. Centrala Grupy znajduje się w Niemczech;
Naturex S.A. – francuska grupa, będąca światowym liderem w produkcji naturalnych składników pochodzenia roślinnego, posiadająca 15 fabryk na całym świecie (m.in. we Francji, Australii, Maroko, USA, Chinach). W Jaśle Grupa inwestuje w produkcję pektyny i koncentratów służących do produkcji barwników oraz w nowe instalacje do produkcji proszków z owoców i warzyw. Ponadto, Jasielski Dział Budowy Maszyn z sukcesem realizuje skomplikowane i zaawansowane technologicznie projekty konstrukcji maszyn dla innych zakładów Grupy, m.in. w Szwajcarii i we Francji;
Grupa Tarkett – światowy lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie podłóg oraz nawierzchni sportowych. Dysponując szerokim wachlarzem produktów, w tym wykładzin winylowych, linoleum, wykładzin dywanowych, gumowych, podłóg drewnianych i laminowanych, trawy syntetycznej, nawierzchni bieżni sportowych, Grupa posiada klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Z liczbą 11 tys. pracowników oraz 30 zakładami produkcyjnymi, Tarkett sprzedaje każdego dnia 1,3 mln m² wykładzin. Centrala Grupy znajduje się we Francji. W związku z nowymi inwestycjami w Jaśle firma zwiększa zatrudnienie specjalistycznej kadry technicznej oraz pracowników do obsługi linii produkcyjnych.
■ Fabryka Armatur Jafar S.A. – producent armatury żeliwnej do wody, gazu, ścieków, jak również armatury sanitarnej i sieci domowej, posiadający jedną z najnowocześniejszych w Europie odlewni żeliwa sferoidalnego. Połowa produkcji jest eksportowana do 30 krajów na całym świecie. Najważniejsze rynki to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Egipt. Firma współpracuje w zakresie podwykonawstwa z lokalnymi firmami z branży metalowej;
Polwax S.A. – jeden  z największych europejskich producentów i dystrybutorów parafiny rafinowanej i odwanianej, wosków i parafinowych specyfików przemysłowych. Około 25 %  całkowitej wielkości sprzedaży trafia na eksport, a wśród kierunków eksportowych dominują: Niemcy, Słowenia, Ukraina i Rosja. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Realizując strategię rozwoju Projekt FUTURE firma inwestuje w nowoczesne technologie dla przemysłu chemicznego oraz zaplecze badawczo-rozwojowe;
■  Gamrat S.A. – spółka zajmująca czołowe miejsce wśród światowych producentów branży tworzyw sztucznych, należąca do grupy kapitałowej Lentex S.A. W ofercie firmy znajdują się systemy rynnowe, podsufitki, węże, odwodnienia liniowe, systemy rurowe, wykładziny, a także deska tarasowa z kompozytu drewna i parkiet drewniany trójwarstwowy. Spółka realizuje znaczące prorozwojowe przedsięwzięcia inwestycyjne oraz dokonuje międzynarodowych przejęć renomowanych firm, dzięki którym stale rozszerza katalog oferowanych produktów. W skład grupy kapitałowej Gamrat wchodzą: grupa kapitałowa Devorex, PD Profil Sp. z o.o. oraz Baltic Wood S.A.
■  Huta Szkła w Jaśle S.A. – producent szkła reflektorowego do samochodów wszystkich światowych marek, a także szkła gospodarczego i użytkowego oraz szkła witrażowego wykonywanego metodą tradycyjną. Główne kierunki eksportu to: Australia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Izrael, Kanada, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy;
■  Delta Tech Electronics – producent nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla motoryzacji m.in. dla grupy VOLKSWAGENA i FIATA. Ponadto, właściciel firmy jest współautorem innowacyjnej elektrycznej hulajnogi, która, w zależności od wersji, pozwala na rozwinięcie prędkości 25 km/h lub 45 km/h, a kilometr jazdy kosztuje 1 grosz. Po udanej premierze na targach w niemieckim Friedrichshafen dzieło konstruktorów zaczyna podbijać rynki europejskie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Na terenie Jasła znajduje się podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan o powierzchni 61,03 ha, oferująca przedsiębiorcom pakiet ulg i zwolnień podatkowych.

Kapitał ludzki
Jasło dysponuje znacznymi zasobami niewykorzystanej siły roboczej – w 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie jasielskim wynosiła 15,2 %. Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (29,1% wszystkich bezrobotnych). Osoby poszukujące pracy w Jaśle posiadają najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe, policealne i średnie zawodowe (54,9%), lecz nie brakuje również osób z wykształceniem wyższym (16%). Do licznie reprezentowanych grup zawodowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych należą: ślusarz, technik-mechanik, laborant chemiczny, tokarz w metalu, pakowacz, krawiec, sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, ekonomista. Burmistrz Miasta Jasła deklaruje w razie potrzeby osobiste zaangażowanie i pomoc w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle w celu pozyskania wykwalifikowanej kadry.
Na terenie Jasła funkcjonuje dobrze rozwinięta baza szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły ponadgimnazjalne posiadają szeroką ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200 absolwentów, wśród których dominują technicy i inny średni personel, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy usług i sprzedawcy. Struktura absolwentów jest następująca: licea ogólnokształcące – 43%, technika i zasadnicze szkoły zawodowe – 57%. Największa liczba jasielskich maturzystów kontynuuje swoją edukację na uczelniach w: Rzeszowie – 36%, Krakowie – 26%, Jaśle – 16%, innych ośrodkach akademickich w kraju – 22%.
W Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle studenci kształcą się na studiach I i II stopnia w następujących specjalnościach i kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna i transport (w tym logistyka i inżynieria ruchu). W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzone jest kształcenie I stopnia na kierunku pedagogika i politologia.
Absolwenci jasielskich szkół ponadgimnazjalnych podejmują naukę również w oddalonym o 20 km Krośnie. Tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  pozwala na uzyskanie tytułu inżyniera na następujących kierunkach i specjalnościach: mechanika i budowa maszyn (w tym obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, pilotaż i mechanika lotnicza), informatyka, inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka, górnictwo i geologia, zarządzanie.

Konkurencyjne koszty pracy
Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim stanowi 78,4 % średniej krajowej i 91,7 % średniego wynagrodzenia w województwie podkarpackim (2014 r.).

Dostępność komunikacyjna
Jasło jest usytuowane na ważnych krajowych szlakach komunikacyjnych. Przez miasto przebiega droga krajowa DK 28 Zator – Medyka oraz droga krajowa DK 73 Jasło – Wiśniówka. Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Jasło stanowi w województwie podkarpackim ważną arterię komunikacyjną – równoległą do autostrady A4 i DK 94. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad lepszym skomunikowaniem Jasła z autostradą A4 poprzez przebudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło-Pilzno. Docelowo zakłada się modernizację części drogi oraz budowę nowych odcinków stanowiących obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Również w Jaśle rozpoczynają swój bieg drogi wojewódzkie: DW 992 Jasło – Ożenna oraz DW 988 Warzyce (przy granicy z miastem)  – Babica. Planowana jest ponadto budowa drogi szybkiego ruchu S19, z którą Jasło będzie skomunikowane poprzez zmodernizowaną drogę krajową nr 28. Przez miasto przebiegają również dwie linie kolejowe: nr 108 Stróże – Krościenko i nr 106 Rzeszów – Jasło. Odległość Jasła od autostrady jest zadowalająca, gdyż wynosi 60 km, podobnie jak do międzynarodowych portów lotniczych: Rzeszów-Jasionka – 80 km i Kraków-Balice – 155 km. W Jaśle zlokalizowane jest natomiast lądowisko dla helikopterów i małych samolotów.

Przygraniczne położenie
Jasło posiada dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Odległość od drogowych przejść granicznych z Ukrainą wynosi: 122 km (Krościenko) i 140 km (Medyka), zaś odległość od granicy ze Słowacją to tylko 55 km (Barwinek) i 70 km (Konieczna). Przygraniczne położenie naszego miasta w nowej perspektywie europejskiej 2014-2020 będzie posiada znaczenie dla otwarcia Europy na rynki wschodnie.

Proinwestycyjne dokumenty planistyczne
Teren Jasła w bardzo wysokim stopniu pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Aż 95% terenów przeznaczonych pod inwestycje posiada odpowiedni mpzp. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Miasto Jasło dokonuje aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Profesjonalizm i przychylność dla inwestorów
Od 2002 roku Urząd Miasta w Jaśle posiada certyfikat ISO 9001:2008, który gwarantuje sprawną i profesjonalną obsługę wszystkich klientów Urzędu. Średni termin załatwienia wszystkich spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle w latach 2011-2015 wyniósł 3,36 dni. Ponadto, władze samorządowe Jasła są przychylne dla inwestorów i przedsiębiorców. W ramach Jasielskiego Forum Rozwoju Gospodarczego podejmowane są liczne działania mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań jasielskich przedsiębiorców oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta.
Burmistrz Miasta Jasła deklaruje wsparcie i pełne zaangażowanie Urzędu Miasta w Jaśle, dzięki którym czas załatwienia niezbędnych formalności, związanych z pozwoleniami dla nowych inwestycji może zostać ograniczony do kilku miesięcy.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania