W świątecznym klimacie

229

Setki mieszkańców Jasła i okolic uczestniczyły w zorganizowanym 15 grudnia br. (niedziela) w Jasielskim Domu Kultury spotkaniu „Przy wigilijnym stole”. Utrzymany w bożonarodzeniowym klimacie wieczór był okazją do wręczenia statuetek „Mecenas Kultury” 2019 oraz nagród Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Przedświąteczne spotkania opłatkowe „Przy wigilijnym stole” Jasielski Dom Kultury organizuje wspólnie z Miastem Jasłem od wielu lat. Oprócz gości specjalnych zapraszani są na nie wszyscy chętni. Utarło się już, że impreza składa się z dwóch części: uroczystej, czyli gali wręczania nagród oraz swobodnej, czyli dzielenia opłatkiem, wzajemnego składania sobie życzeń i przyjacielskich rozmów przy stołach zastawionych wigilijnymi smakołykami. Nie inaczej było w tym roku.

Twórcy i mecenasi kultury docenieni

Wigilijny wieczór w JDK rozpoczął się od gali wręczenia statuetek „Mecenas Kultury” i nagród Miasta Jasła w dziedzinie kultury za „osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechnianie i ochronę kultury”.

Zaszczytne wyróżnienia wręczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który powiedział m.in.: – Stało się już tradycją, że przy wigilijnym stole w JDK podsumowujemy to, co działo się w ciągu roku i honorujemy tych, którzy działają na rzecz szeroko rozumianej kultury. Nie tylko osoby, które występują na estradach, piszą wspaniałe wiersze, ale także tych, którzy swoją pracą wspierają rozwój kultury. Jest to również okazja do uhonorowania tych, którzy działalność kulturalną wspierają, pomagając w realizacji różnych imprez. To dzięki nim imprezy te mogą mieć właściwy poziom; to dzięki nim możemy sobie pozwolić na zapraszanie do Jasła artystów z najwyższej półki.

Statuetki „Mecenasów Kultury”, ustanowione w 2003 r. dla uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych wspierających jasielską kulturę, w bieżącym roku trafiły do: LOTOS Infrastruktura S.A. (odebrał prezes zarządu LOTOS Infrastruktura S.A. Jacek Gogola), Sieci Sklepów MPM – Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal (odebrał współwłaściciel firmy Mirosław Prucnal) i PGNiG oddział Geodezji i Eksploatacji wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGNiG (odebrał Mariusz Słyś, kierownik Działu Projektowego w Jaśle, Oddział Geologii i Eksploatacji).

W tym roku Kapituła przyznała również statuetkę „Honorowy Mecenas Kultury”. Trafi ona do Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, wybitnego kompozytora, twórcy muzyki filmowej, rodowitego jaślanina i Honorowego Obywatela Miasta Jasła, który znacząco wsparł zakup fortepianu koncertowego dla JDK i renowację zabytków cmentarza w Jaśle oraz ufundował stypendium dla utalentowanej muzycznie młodzieży.

Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury (przyznawane od 2001 r.) otrzymali: Barbara Czajka, absolwentka Szkoły Luwru, pracownica merytoryczna Muzeum Regionalnego w Jaśle, odpowiedzialna za dział sztuki, kuratorka i autorka wielu wystaw, popularyzatorka enoturystyki w Jaśle i okolicach; Jadwiga Steliga, redaktor naczelna „Obiektywu Jasielskiego”; Sławomir Gołębiowski, promotor kultury ludowej, pracownik merytoryczny Jasielskiego Domu Kultury, odpowiedzialny za profesjonalne i bezpieczne przygotowanie wielu – również masowych – imprez na terenie Jasła; Wiesław Hap, zasłużony animator kultury, społecznik aktywnie działający w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz w Związku Harcerstwa Polskiego, ceniony historyk, publicysta i regionalista oraz Robert Król, poeta, autor kilku tomików wierszy, laureat wielu konkursów, stypendysta Miasta Jasła, Miasta Krakowa i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego książka „Polka” uzyskała nominację do literackiej nagrody im. Wisławy Szymborskiej. W imieniu uhonorowanych podziękowania złożył Robert Król, a naczelna „OJ” dodała, że nagroda, którą dostała, jest docenieniem pracy mnóstwa ludzi, którzy jej pomagają, za co jest im bardzo wdzięczna.

Przedsmak wigilii

Święta Bożego Narodzenia to przepiękne święta, pełne rodzinnego ciepła, muzyki, kolęd, w których wyrażamy naszą miłość do nowonarodzonego Jezusa. To również święto pełne wspaniałych zwyczajów, jak choćby zwyczaj łamania się opłatkiem – mówiła H. Gołębiowska, inicjując drugą część spotkania. Na jej początku ks. dziekana Zbigniew Irzyk odczytał fragment Ewangelii wg św. Mateusza o narodzeniu Jezusa i pobłogosławił opłatki, po czym złożył życzenia dobrych, błogosławionych w każdym wymiarze świąt Bożego Narodzenia, obfitości łask Bożych i szczęśliwego Nowego Roku.

Świąteczno-noworoczne życzenia złożył wszystkim obecnym również burmistrz Ryszard Pabian. – Niech nowo narodzony Chrystus ma nas w swojej opiece nie tylko w czasie świąt, ale także w nadchodzącym Nowym Roku – mówił gospodarz miasta. – Życzę Państwu spełnienia planów i marzeń. Spotykajmy na swojej drodze ciepłych, życzliwych nam ludzi, ale także tacy bądźmy dla innych, a wtedy naprawdę będzie nam się żyło łatwiej. Do siego roku.

Wśród gości tegorocznego spotkania przy wigilijnym stole byli przedstawiciele parlamentu polskiego, europejskiego, samorządów: wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnych, różnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz liczni mieszkańcy Jasła i regionu. Oprawę artystyczną niezwykłego wieczoru zapewnili: kapela ludowa „Trzcinicoki”, która witała przychodzących do JDK gości, zespół folklorystyczny „Jaślanie”, który grał i śpiewał przy wigilijnych stołach, zespół muzyczny NOVI Band, grający podczas gali wręczania nagród oraz wokaliści i recytatorzy JDK, którzy wystąpili w nastrojowym, nawiązującym do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia programie artystycznym. Do uatrakcyjnienia tegorocznego spotkania w „Przy wigilijnym stole w JDK” przyczyniły się panie z Kół Gospodyń Wiejskich w: Ujeździe, Siepietnicy, Lisowie, Zarzeczu, Osieku Jasielskim, Brzyskach, Sądkowej, Sobniowie i Osobnicy, Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec oraz „Potakowianki” i pszczelarze.