Strona głównaVranov nad Topl’ou

Vranov nad Topl’ou

Podpisanie Umowy Partnerskiej

24 stycznia 2014 r. w Jaśle na podstawie Uchwały Rady Miejskiej· Vranova nad Topl’ou z dnia 23 lipca 2013 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 grudnia 2013 roku, Burmistrzowie Miast podpisali Umowę Partnerską w celu nawiązania oficjalnych kontaktów partnerskich obu miast i ich mieszkańców.

I. Dotychczasowa współpraca

Z Miastem Vranov nad Topl’ou nawiązano pierwsze kontakty w 2011 roku, a w roku kolejnym po raz pierwszy Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou jako partner brał udział w realizacji projektu „Dni Kultury Wyszehradzkiej” współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Jaśle. W ramach projektu zrealizowane zostały działania tj. „Warsztaty Malarskie – Jasło Malowane 2012 r.”, w których uczestniczyli malarze z Vranova nad Topl’ou oraz prezentacja zespołów folklorystycznych, podczas której miasto Vranov reprezentował wysokiej klasy zespół taneczny. Dzięki realizacji ww. działań na płaszczyźnie kulturalnej nawiązano wstępne rozmowy dotyczące stworzenia warunków do dobrej współpracy pomiędzy Domami Kultury obu miast. Kontynuacją współpracy z Vranovem nad Topl’ou było podpisanie w 2013 r. porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą „Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pn. „Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza” realizowany w Jaśle, pozwolił na wzajemną integrację polskich i słowackich rękodzielników oraz umożliwił prezentację regionalnych wyrobów.

Również 2013 roku Jasielski Dom Kultury był partnerem projektu Kultura bez granic Rzeszów – Jasło – Vranov nad Topl’ou realizowanego przez Dom Kultury we Vranovie, w ramach którego zorganizowano letni i zimowy jarmark, w którym prezentowali swoje wyroby jasielscy rękodzielnicy.

II. Władze samorządowe miasta

Burmistrz Miasta – Ing. Ján Ragan
Z-ca Burmistrza – Ing. Milan Tkáč
Z-ca Burmistrza – Ing. Dušan Molek
Sekretarz – Mgr. Andrej Krišanda

III. Dane kontaktowe

Mestský Úrad
Vranov nad Topl’ou
Dr. C. Daxnera 87,
093 16·Vranov nad·Topľou
Słowacja

Tel: 00421-57-442-2551
Fax: 00421-057-442-2929
www: www.vranov.sk
e-mail: mesto@vranov.sk

IV. Krótko o mieście

Miasto Vranov nad Topl’ou leży w dolinie Topľi, u zbiegu Niziny Wschodniosłowackiej, Pogórza Ondawskiego i Gór Tokajsko-Slańskich, otoczone rzekami Topl’a i Ondava.·

Vranov nad Topl’ou jest miastem powiatowym, którego liczba mieszkańców wynosi 23 tys. mieszkańców i jest centrum administracyjnym, gospodarczym, handlowym, edukacyjnym oraz kulturalnym dla 68 miejscowości regionu Vranov.

Obszar miasta wynosi 31,10 km².

Pierwsza pisemna wzmianka o Vranovie pochodzi z roku 1332, jednak data nadania Vranovowi praw miejskich nie jest znana. Najcenniejszymi zabytkami miasta są : późnogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Klasztor Paulinów, podniesiony do rangi Bazyliki w 2008 roku. Cały XVIII wiek dla Vranova był okresem gruntownych modernizacji ww. obiektów, w których swój udział mieli mistrzowie sztuki barokowej tj.: wiedeński malarz Jan Łukasz Kracker, koszycki rzeźbiarz Józef Hartmann oraz złotnik Jan Szliassy. Po dziś dzień zachowała się cenna barokowa rzeźba Jana Nepomucena i Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Znaczna część miasta leży na wysokości 132 m n.p.m. Od północnej strony miasto otacza pasmo niskich wzgórz z podmiejską zielenią, w której zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe. Centrum miasta Vranova nad Topl’ou stanowi wyremontowany plac z kilkoma elementami małej architektury. W pobliżu placu usytuowany jest budynek administracyjno-handlowy. Miasto posiada dobrze rozwinięte instytucje oświaty: przedszkola, szkoły oraz szkoły artystyczne. Vranov jest siedzibą trzech ośrodków kulturalnych o znaczeniu regionalnym tj.: Górnozemplińskie Centrum Kultury Vranov nad Topl’ou, Górnozemplińska Biblioteka Vranov nad Topl’ou oraz fila Muzeum Krajoznawczego Hanušovce nad Topl’ou. Miejską instytucją kultury jest· Dom Kultury we Vranowie zapewniający wysoki poziom dostępu· do różnych form kulturalnych mieszkańcom. Dom Kultury dysponuje galerią obrazów, salą wystawową, kinem oraz nowo powstałym centrum młodzieżowym. Do najbardziej znanych, ponadregionalnych imprez na terenie miasta należą: Vranovski Festiwal Chórów, Górnozempliński Festiwal Folklorystyczny oraz Vranovski Jarmark, który odbywa się tradycyjnie w październiku.

Vranov jest miastem interesującym pod względem turystycznym choćby ze względu ·na bliskości sztucznego jeziora Damaša.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania