Uzyskaj dane zgromadzone w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jasła w formie zaświadczenia

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

​Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o swojej działalności gospodarczej, prowadzonej przed 1 lipca 2011 r. wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle (Rynek 12, pokój nr 12 na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jasła w formie zaświadczenia wraz z załącznikami.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi 17 zł, o ile nie korzystasz ze zwolnienia lub Twój wniosek nie podlega opłacie skarbowej, ze względu na jego zakres. Opłatę skarbową zapłać w kasie urzędu lub przelewem na konto Miasta Jasła numer rachunku: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Jeśli będziesz musiał poprawić złożony wniosek poinformujemy Cię o tym, będziesz miał na to 7 dni.
Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie poprawisz go w terminie wskazanym w wezwaniu.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane o:

 • przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.,
 • przedsiębiorcach, w odniesieniu do których wpis powstał w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Jasła(odnosi się to wpisów dokonanych do dnia przekazania wpisu do CEIDG, czyli nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. We wniosku należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, które stanowią podstawę do uzyskania informacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 41
Napisz: cedg@um.jaslo.pl

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
Oznaczenie dokumentu: IK/WP/02

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content