Inwestorem zadania pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73”, o wartości około 24 mln zł, jest Województwo Podkarpackie. Miasto Jasło przekazało na ten cel blisko 4 mln 140 tys. zł.

W zakres prac wchodzą m.in.: budowa odcinka o długości 1400 m, obiekt mostowy nad potokiem Warzyckim, przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa ronda na drodze krajowej nr 28, budowa włączenia do ronda Solidarności na drodze krajowej nr 73, przebudowa ul. Konopnickiej oraz ścieżka rowerowa na całej długości po stronie prawej. 

Inwestycja, prowadzona jest przez Województwo Podkarpackie, ma zostać zrealizowana do końca 2019 roku.