Trebišov

I. Dotychczasowa współpraca

W wyniku wzajemnych kontaktów, trwających od 1991 roku pomiędzy Muzeum Regionalnym w Jaśle a Muzeum w Trebišovie na Słowacji władze miasta Jasła wyszły z inicjatywą zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z miastem Trebišov. Strony postanowiły utrzymywać stałe więzy między miastami i umożliwiać kontakty pomiędzy mieszkańcami we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Uroczyste podpisanie dokumentu nastąpiło 22 czerwca 1996 r. w Jaśle podczas obchodów lokalnego święta„ Dni Jasła”.

Kontakty muzeów

Współpraca między Muzeum Regionalnym w Jaśle i Vlastivednem Muzeum w Trebiszowie zapoczątkowana została podpisaniem w dniu 13 marca 1991r. umowy o wzajemnej współpracy. W umowie o wzajemnej współpracy oba muzea zobowiązały się do wymiany wystaw czasowych, po jednej z obu stron w ciągu roku, uczestniczenia przedstawicieli obu muzeów w konferencjach naukowych, seminariach i naradach, umożliwiania kontaktów między pracownikami tych muzeów oraz wymiany publikacji z zakresu muzealnictwa. Nadrzędnym celem tej współpracy było i jest lepsze poznanie kultur obu naszych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem kultur regionalnych. Dotychczasowy, tj. prawie piętnastoletni dorobek tej współpracy jest znaczący. Oba nasze muzea zorganizowały łącznie 26 wystaw czasowych, prezentując wystawy z zakresu etnografii, historii, sztuki i rzemiosła artystycznego. Na wystawach tych pokazane były nie tylko eksponaty ze zbiorów obu muzeów, a także prezentowany był dorobek artystyczny współczesnych twórców ludowych i artystów profesjonalnych, głównie malarzy. Obok działalności wystawienniczej, przedstawiciele obu współpracujących muzeów brali udział w kilku okolicznościowych spotkaniach, poświęconych rocznicom powstania muzeów, a także w seminariach naukowych.

Utrzymywane są kontakty pomiędzy klubami szachowymi. Ostatnio szkoła – Zespół Szkół Chemicznych nawiązał kontakt ze szkołą z Trebišova.

II. Władze samorządowe miasta

Burmistrz Miasta – PhDr. Marek Čižmár
I Z-ca Burmistrza – Mgr. Viera Mokáňová
II Z-ca Burmistrza – Ing. Róbert Puci
Sekretarz UrzęduMgr. Miroslav Tóth

III. Dane teleadresowe

Urząd Miasta Trebisova
(Mestský Úrad Trebišov)
Ul. M.R. Štefánika 862
075 25 Trebišov
Słowacja

tel. 00421-56-672-26-65
fax 00421-56-672-66-68
www: www.trebisov.sk
e-mail: trebisov@trebisov.sk

IV. Krótko o mieście

Obecnie Trebiszów liczy 25.000 mieszkańców. Jest miastem o charakterze przemysłowo-rolniczym. Miejscowy przemysł rolno-spożywczy nastawiony jest głównie na przerób miejscowych produktów rolniczych. Miasto jest centrum administracyjnym okręgu i powiatu. W południowej części powiatu znajdują się duże gospodarstwa sadownicze specjalizujące się w produkcji jabłek, moreli, brzoskwiń i śliwek, a także liczne winnice, dostarczające winogron do produkcji cenionych win tokajskich. Południowa część powiatu trebiszowskiego to obszar tzw. Górnego Zemplina, gdzie od kilku wieków uprawiano winorośl i wytwarzano cenione między innymi w Polsce wina tokajskie, popularnie nazywane „węgrzynem”. Okolice Trebiszowa to tereny uprawy zbóż, buraków cukrowych, a także kukurydzy i słonecznika. Jest to obecnie obszar o charakterze głównie rolniczym.

Historia miasta

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o wsi Trebiszów pochodzi z 1254 roku. W dokumencie z tamtych czasów zawarta jest informacja, że Andrzej z Trebiszowa (Andornicus de Terebes ), syn Parisa , jest administratorem okręgu. W 1319 roku gród Trebiszów ( Paričov hrad) przechodzi we władanie Filipa Drugeta, a później, tj. od roku 1327 jego wnuka Viliama Drugeta. W tym czasie wchodzi w skład dóbr królewskich. W 1387 roku królowa Maria, żona Zygmunta Luksemburskiego oddaje Trebiszów we władanie Piotrowi z Perin . Pod zarządem rodziny Perenyi pozostaje aż do roku 1567.

W XIV wieku Trebiszów był znanym ośrodkiem gospodarczym i handlowym. Pierwsza wzmianka źródłowa o jarmarkach w Trebiszowie pochodzi z 1330 roku. Tradycyjne doroczne jarmarki ustanowił król Zygmunt Luksemburski w 1391 roku. W tym czasie miasto Trebiszów (oppidum de Terebes) wymieniane jest w różnych dokumentach, w tym w liście Zygmunta Luksemburskiego z 1424 roku.

Pierwszy herb miasta widnieje na pieczęci pochodzącej z przełomu XV/XVI wieku. Przedstawia on wizerunek Matki Boskiej. W połowie XVI wieku herb ten zostaje zamieniony na nowy, przedstawiający na niebieskiej tarczy srebrny pług oraz trzy złote kłosy zboża oraz dwie złote gwiazdy.

W latach 1504-1786 , podczas reformacji, przebywał w Trebiszowie Zakon Paulinów. Paulini zostali tu zaproszeni przez Imricha Perenyi, do nowo wybudowanego klasztoru. W drugiej połowie XV wieku w Trebiszowie miały miejsce zjazdy szlachty węgierskiej, między innymi tzw. atyhusycki w roku 1454 . W 1566 roku trebiszowski zamek odparł najazd Tatarów krymskich. W 1620 roku miasto zostało zajęte przez oddziały Gabriela Beethléna. Zapisało się też w wydarzeniach powstań Imre Thököly`ego i Franciszka II Rakoczego.

W ciągu kilkusetletniej historii Trebiszów był we władaniu kilku rodzin, począwszy od XIV wieku – Drugetów, później Zichy, Vandernát i Csáky.

W 1786 roku Imre Csáky wybudował w Trebiszowie okazały kasztel w późnobarokowym stylu. W 1838 roku był on przebudowany przez rodzinę Andrássy. W końcu XIX wieku rodzina Andrássy była właścicielem 61% gruntów rolnych w okolicach Trebiszowa. W tym samym czasie założony został wokół kasztelu historyczny park, w którym znajduje się także kaplica – mauzoleum rodziny Andrássy. Obecnie w kasztelu mieści się Vlastivedne Muzeum w Trebiszowie.

W 1831 roku Trebiszów i jego okolice były miejscem Wschodniosłowackiego Powstania Chłopskiego, które przyniosło wiele ofiar.

W końcu XIX wieku i na początku wieku XX Trebiszów jest miastem o charakterze rolniczo-przemysłowym. Od roku 1876 Trebiszów jest centrum administracyjnym regionu. W tym czasie przeprowadza się w regionie wielkie prace melioracyjne i prace związane z regulacją rzek Cisy, Bodroga i Ondavy. W wyspecjalizowanych w tych pracach firmach jak Kompanii do Regulacji Cisy (1847), Kompanii do Regulacji Górnego Bodroga (1882) czy Kompanii do Regulacji Ondavy, znajduje zatrudnienie wielu miejscowych ludzi, w tym także z terenu Galicji.

Po upadku Monarchii Austro-Węgierskiej i powstaniu Czechosłowacji, w roku 1919 Trebiszów stał się na krótko siedzibą administracji okręgu, a ostatecznie został nią w roku 1928. W 1930 roku Trebiszów był drugim co do wielkości miastem w Regionie Zemplin i liczył 7.162 mieszkańców. 37,3% ludności zatrudnionych było w rolnictwie. W mieście funkcjonowała cukrownia, młyn, cegielnia i kilka zakładów rzemieślniczych. W okresie Państwa Słowackiego (1939-1944 ) Trebiszów był jednym z dziesięciu rejonów w Okręgu Šariš-Zemplin.

W okresie II wojny światowej, zwłaszcza w jej końcowym okresie w okolicach Trebiszowa istniał silny, antyfaszystowski ruch oporu. Po zakończeniu wojny społeczeństwo Trebiszowa zadbało o ochronę dziedzictwa przeszłości miasta. Zabezpieczono fundamenty romańskiego kościoła Ducha Świętego wraz z cmentarzem i nizinnego, wodnego zamku Paric (Trebišov). Otoczono opieką takie obiekty zabytkowe jak: budynek Klasztoru Paulinów, mariańską grupę rzeźbiarską -„Immaculata”, rzymskokatolicki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, kościół greckokatolicki, mauzoleum rodziny Juliusa Andrássy, barokowo-neoklasyczny kasztel z folwarkiem i budynkami dla służby. W budynku kasztelu mieści się obecnie Vlastivedne Muzeum, które pełni ważną rolę w życiu kulturalnym miasta.

W historii i rozwoju wielu miast dawne tradycje odgrywają niekiedy znaczącą rolę. W przypadku Trebiszowa taką historyczną i tradycyjną rolę odgrywają doroczne jarmarki organizowane dwa razy w roku. Ich tradycja sięga pierwszej połowy XIV wieku. Obecne jarmarki są okazją do prezentacji możliwości produkcyjnych i handlowych współczesnych zakładów rzemieślniczych i wytwórców indywidualnych. Jarmarki są też imprezami o charakterze społeczno-kulturalnym. Adresowane są do całej społeczności miasta i regionu.

Trebiszów jest miastem otwartym na współpracę także z innymi miastami, w tym z zagranicy. Współpraca ta rozwija się szczególnie interesująco w zakresie kultury, oświaty i sportu. Miastami partnerskimi Trebiszowa są między innymi: Jasło (Polska), Békéscsaba (Węgry), Użgorod (Ukraina).

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania