Strona główna Termin i miejsce uiszczania opłat

Termin i miejsce uiszczania opłat

Opłaty należy uiszczać na rachunek Miasta Jasła lub w kasie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (II piętro).

Zabudowa jednorodzinna.
Opłaty należy uiszczać 1 raz na kwartał w terminach do:

  • 15 lutego za I kwartał;
  • 15 maja za II kwartał;
  • 15 sierpnia za III kwartał;
  • 15 listopada za IV kwartał.

Pozostała zabudowa: budynki wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza, zabudowa mieszana

Opłaty należy uiszczać raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W przypadku braku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wszczęte postępowanie w trybie ordynacji podatkowej.

Opłaty należy uiszczać na rachunek Miasta Jasła

Bank spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle ul. Stroma 2
65 8627 1011 2001 0048 6891 0009
lub w kasie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (II piętro).

Rozmiar czcionek
Tryb czytania