Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości

97

Miasto Jasło przypomina, że w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, finansuje świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Usługi te dla Miasta Jasła realizuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle (OPiTU) oferuje terapię indywidualną, grupową, a także konsultacje psychiatryczne w zakresie psychoterapii współuzależnienia i psychoterapii dla DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Usługi świadczone są w soboty.

Szczegóły i informacje OPiTU w Jaśle, ul. Baczyńskiego 20 A, rejestracja tel. 13 44 06 333, www.terapiajaslo.com