Sprawozdanie z szóstego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST DZIŚ” – przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem – Sprawozdanie 6 – wersja PDF