„Śladami ojców naszych” – Memoriał mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

68