Sesja nadzwyczajna – 14 grudnia, godz. 14

88

Uprzejmie zapraszam na XCIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 12.12.2023 r.

XCIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    3.1. podatku od nieruchomości /Druk nr 799/,
    3.2. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych   niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk nr 800/,
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

            /-/

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Jasła