Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lisowieckich

1

Zabytkowy Stary Cmentarz przy ul. Zielonej w Jaśle jest jedną z najstarszych
w Polsce, nadal czynnych nekropolii. Przyjmuje się, że został on założony w 1784 r. Na jasielskiej nekropolii pośród zwykłych obywateli pochowani zostali ludzie, którzy
w doczesnym życiu wpisali się na karty historii miasta i regionu. Spoczęła tu m.in. rodzina Lisowieckich. Lisowieccy herbu Lis pochodzili z Podlasia. Na tereny Podkarpacia przybyli na przełomie XVIII i XIX wieku. Byli właścicielami dóbr ziemskich i dworu w Niegłowicach, który w latach 1863-1864 był ośrodkiem ruchu niepodległościowego i schronieniem dla walczących powstańców. Jeden z dziedziców – Antoni Lisowiecki dwukrotnie brał udział w powstaniu styczniowym, jako porucznik
w oddziale płk Dionizego Czachowskiego, za co został skazany przez władze austriackie na 8 tygodni pobytu w twierdzy na Morawach. Po powrocie z więzienia brał czynny udział w żuciu politycznym Galicji. W 1866 r. był kandydatem na stanowisko prezesa rady powiatowej w Jaśle. Właściciel dworu Antoni Lisowiecki znany był przede wszystkim z ofiarności na cele społeczne i oświatowe. Odsprzedał ziemię pod budowę rafinerii, która stała się największym zakładem przemysłowym w regionie.

Kaplica grobowa rodziny Lisowieckich wzniesiona została w 1907 r. w stylu secesyjnym. Jest murowana i bogato zdobiona. Posiada dwuspadowy dach kryty dachówką. Nad drzwiami widoczny jest herb rodowy Lisowieckich. Otwór drzwiowy zamykany jest pięknie kutą kratą. Tylny otwór okienny wypełnia unikatowy witraż z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wewnątrz kaplicy znajduje się mały ołtarzyk i figura św. Antoniego. W posadzce wkomponowana jest kamienna płyta
z uchwytami, która prowadzi do miejsca pochówku. W kaplicy spoczywa m.in. wspomniany wyżej zasłużony dla miasta Jasła i regionu jasielskiego marszałek powiatowy Antoni Lisowiecki. Kaplica grobowa rodziny Lisowieckich uznawana jest za jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta Jasła.

Boczna ściana kaplicy z widocznymi uszkodzeniami tynku.

Ze względu na zły stan techniczny kaplicy Lisowieckich Miasto Jasło podjęło się przeprowadzenia prac konserwatorsko-remontowe, których celem było zahamowanie procesów destrukcyjnie wpływających na substancję kaplicy oraz przywrócenie jej walorów estetycznych. Zakres prac obejmuje odwodnienie kaplicy, konserwację zadaszenia, konserwację wypraw tynkowych oraz konserwację: elementów kamiennych, detalu architektonicznego, sztukaterii, detalu metaloplastycznego i elementów stalowych, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki betonowej.

Prace przy kaplicy dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kwota 35 tys. zł). Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Jasła.

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dofinansowanie 35 000,00 złCałkowita wartość inwestycji 81 500,00 zł