Robert Król

Robert Król, ur. 1981 r. w Jaśle. Poeta, debiutował w 2003 r. „ Gatunkami śniegu”. Publikacja została nagrodzona główną nagrodą w II edycji konkursu na książkę poetycką im. Stanisława Czycza. W 2004 r. maszynopis „Lidy” wygrał konkurs na książkę poetycką po debiucie i został opublikowany jako tom IV w serii Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej. Kolejne publikacje to: „ Habitat” w 2005 r. Zbiór „Pamięć podręczna” w 2009 r. „Czternastki” w 2010 r., „ O wchodzeniu w ogień „ w 2014 r.

Laureat wielu konkursów poetyckich, m.in. o laur Czerwonej Róży w Gdańsku, im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, konkursu im. Stanisława Czycza w Krakowie, konkursu im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, im. Witolda Gombrowicza w Sosnowcu, konkursu „Tyska Zima Poetycka”. W 2007 r. został mianowany przez Fundację Nadwyraz oraz Salon Promocji Talentów Parnas.pl do Nagrody Literackiej im. Stachy Zawiszanki. Został zaproszony w 2008 r. na bałkański festiwal poetycki „Gorjanowo Prolijece” w Zagrzebiu oraz w 2011 r. na festiwal „Bazant Pohoda” na Słowacji. Twórczość Roberta Króla była tłumaczona na język angielski, niemiecki, słowacki oraz serbsko-chorwacki. W 2009 r. otrzymał stypendium twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie literatury. W 2016 otrzymał stypendium „Młoda Polska” ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.