Rejestracja zgonów

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12, pok. 5 i 7
  tel. 13 448 63 44, 13 448 63 351, 13 448 63 57
  godziny pracy: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 -14.00,
  sobota: dyżur telefoniczny (rejestracja zgonów): 8.00-12.00.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Żeby zarejestrować zgon, nie musisz wypełniać wniosku.

Ile i jak zapłacisz?

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 1. Sporządzenie aktu zgonu bezpośrednio po zarejestrowaniu
 2. Pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon.
 3. Opłata skarbowa za kolejne odpisy aktu zgonu wynosi – odpis skrócony 22 zł, zupełny 33 zł.
 4. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, jeśli takie zostało udzielone -17 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie) zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi.
 5. Opłatę skarbową można uiścić:
  • w kasie urzędu,
  • przelewem na konto Miasta Jasła nr rachunku 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Akt zgonu jest sporządzany w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

​Do rejestracji zgonu potrzebne będą poniższe dokumenty:

 • oryginał karty zgonu wydanej przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością Rejestru Stanu Cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon wydawane są z urzędu 2 egz. odpisu skróconego aktu zgonu.

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku, najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • małżonek,
 • krewni zstępni (np. dzieci),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).
 • prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
Po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej wydawany jest z urzędu 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 44, 13 448 63 57, 13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content